Sázava červen 2017

Letošní "voda" nás trochu potrápila. Nejpve počasí, které v pátek 16.6. bylo aprílové (zima, déšť, chvíli nesmělé sluníčko) a také nízkým stavem hladiny řeky Sázavy. Stárneme a stárnou i naši klienti, proto jsme letos vypluli na čtyřmístných raftech. Ale pro ty byla řeka skoro nesplavná. Jezy pobořené, nemožné sjíždět, balvany, které trčí nad hladinou i pod ní. Takže jsme řeku "chodili". I přes všechny nesnáze měli naši klienti úsměv na rtech a to je pro nás tou největší odměnou.
šk