Tradiční výlet za kvetoucí měsíčnicí

Po ranním sezení nastává příprava na dnešní výlet za kvetoucí měsíčnicí (kolikátý ročník po sobě jdoucí, si už ani nepamatuji) a kolem půl desáté se to před Domem začíná hemžit jako před úlem účastníky zájezdu...s Jiřím za volantem se půlka účastníků skládá do našeho "bělouše", půlka účastníků se řítí směr zastávka na autobus, kde se nám ztratil po cestě mezi náměsím a lékárnou p. Přemek (šílená, nevím kde je)...ten poté přišel na zastávku, že byl přece na 00...Po vylodění z auta a autobusu na Křížovém buku se vydáváme směr květina, která nás opět uchvátila svou vůní. Nutno říci, že jsme letos vyrazili příliš brzo a měšíčnice nebyla ještě v plném kvetení...každý svým tempem, každý dle svých možností razil cestu tam i zpět statečně a tím si zasloužil odměnu, kterou měl nachystanou, jak jinak - Jiří a to v podobě pití a koláčku...na parkovišti u auta vznikají dvě skupinky - jedna, která skanduje: Domů, domů, druhá, která toho ještě nemá dosti a chce ve výletění pokračovat. První skupinku tvoří uživatelé schopnější, pohyblivější o to víc si vážíme těch méně zdatných, že jim výletu ještě není dost. Jelikož autobus již odjel, odvážím první skupinku (tu zdatnější) domů a vracím se zpět k druhé skupince, která mezitím došla až k vodopádům směr Mlýny....Tam již znavení opravdu všichni, naloďujeme se do auta a vyrážíme směr domů...

Martina Marková