Výlet lodí do Hřenska

V rámci akce pro seniory: Výlet lodí do Hřenska a zpět jsme se po loňské zkušenosti s radostí připojili i my. A nebyli jsme zklamáni, v průběhu plavby nám slunce nepřestalo svítit. Korzovali jsme z podpalubí na palubu a měli možnost jak vodu, tak krajinu pozorovat z různých nadmořských výšek. Kaňon Labe nás natolik pohltil, že dvě hodiny plavby nám utekly jako bychom překročili jiný časoprostor. Uživatelé jak z našeho domu Charitního, tak chráněného bydlení se zdáli býti obohaceni 
touto lodní cestou. 

Vesna Henkeová