Žehnání základního kamene

Žehnání základního kamene nového domova

V úterý 13. srpna jsme s radostí uspořádali malou slavnost na zelené louce pod ulicí Lidická. Pozvání přijal náš drahý kanovník P. Karel Jordán Červený, jáhen Mgr. Jan Hedvík, pan místostarosta Václav Doleček, jednatel firmy, která zvítězila ve veřejné zakázce a je hlavním dodavatelem stavby, CL-EVANS Ing. Jan Neužil a hlavně zástup našich milých lidiček.

Z mraků vysvitlo sluníčko a my všichni naslouchali slovům plným naděje otce Jordána a jáhna Jana, kteří základnímu kameni nového domova požehnali a pokropili ho svěcenou vodou. Poté zarecitovala paní Marta báseň a všichni jsme si zazpívali při doprovodu kytary. Z úst všech zněla radost, díky a očekávání. Věřím, že se zde za rok potkáme znovu, domov už bude stát a čekat na své obyvatele.

Štěpánka Kecková