Nácvikový pobyt aneb „Druhá pánská jízda v Holanech“

Nácvikový pobyt aneb „Druhá pánská jízda v Holanech“

Letošního, již druhého nácvikového pobytu v Holanech se zúčastnili čtyři uživatelé spolu se dvěma zaměstnanci.

Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Fara v Holanech slouží již déle než rok jako místo, kam si naši uživatelé jezdí nejen odpočinout od stísněných prostor našeho malého Domova se zvláštním režimem, ale také nasbírat nové zkušenosti, ověřit si své dovednosti a naučit se spolupracovat ve skupině. Pro letošek jsme se postupně odvážili snižovat míru podpory od 24h přítomnosti dvou pracovníků až po každodenní krátkou návštěvu jednoho pracovníka.

Nácvikové pobyty na faře v Holanech

Nácvikové pobyty na faře v Holanech

V červenci byly zahájeny výjezdy našich uživatelů na faru do Holan, která nám byla propůjčena a jíž jsme od jara postupně zvelebovali, zejména úklidem a úpravou vnitřních i vnějších prostor objektu a vybavením základním nábytkem, právě za účelem krátkodobých pobytů.

Zabydlování fary v Holanech

Na sklonku loňského roku byla naší charitě nabídnuta P. Josefem Rouskem možnost využívat faru v Holanech k nácviku dovedností potřebných k znovuzapojení se do běžného života.