Konec srpna v Holanech

Aktivizační jednodenní pobyt v Holanech...po příjezdu proběhla aklimatizace ve spojení s kávou, poté přebírání, uskladnění brambor, krátká procházka, opečení vuřtů k obědu a na závěr opět kávička...
po
celý den vládla dobrá nálada, nebyl ani čas zahrát si nějaké hry, povídání po celý den o všem možném i nemožném.

MaMa