Kozí far(m)a Holany

Naší statečné mamince kozičce a kozlíkovi Kaštánkovi se na faře v Holanech narodila dvě krásná kůzlátka.