Květen v Holanech

Dlouho plánovaný a konečně zrealizovaný výlet do Holan. Vybrali jsme úplně ideální den, kdy před a po má být nečas. Nám svítilo sluníčko, jak při kávě a buřtech, tak při vycházce. Bylo velmi vhodné, že se přidali dva čerstvě přijatí uživatelé ( p. R a p. Zdeněk ). Oba byli otevření v komunikaci, dychtiví po sdílení. P. Zdeněk by v Holanech nejraději zůstal jako " správce ". Fotodokumentace v režii p. Pavla , Andynka od p. Ály všechny obšťastňovala svou přítulností a občerstvení relaxem v jiném prostředí, doufejme i ostatní potěšila.

MaMa