Přípravy v Holanech 2012

V průběhu května jsme začali opět s výjezdy na faru v Holanech,abychom ji zařídili pro nácvikové pobyty uživatelů připravujících se na přechod do chráněného bydlení.