Výlet do Srbské Kamenice

Opravdu požehnaný výlet do Srbské, narychlo přesunutý kvůli příznivému počasí. Harmonicky se prolínala krásná setkání lidská v podzimní slunečné krajině plné barev. Už při přesunu naší bandy autobusem, kdy přátelská řidička zastavila na příhodnějším místě pro naší túru než je zastávka a ještě se s námi vyfotila bylo dobrou předzvěstí.  Naše putování pokračovalo po naučné stezce lemující Srbskou Kamenici mimo silnici. Potkali jsme spoustu zajímavostí, od nově vybudovaného zemědělského muzea ve skále, přes stádečko kamerunských koz, divokých býků a zastavení s popsanými řemesly a zvířaty zde žijícími. Naše poutˇvedla ke kostelu, kde nás čekal varhaník Ondřej žijící na faře, starající se o místního pana faráře Františka. Na farních schodech jsme se občerstvili kávou a vyslechli výběr duch. písní doprovázené varhany a zpěvem Ondřejovým v kostele. Prožitek byl pro mnohé z nás silný tomu odpovídalo i naše rozpoložení a jímavá atmosféra. Dostali jsme i Boží požehnání od o.Františka a vydali se kratší cestou zpět, protože času do odjezdu busu příliš nezbývalo a ti méně zdatní se přemístili vozem.

Vesna Henkeová