Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Nácvikové pobyty v Holanech v roce 2012

Fara v Holanech slouží již déle než rok jako místo, kam si naši uživatelé jezdí nejen odpočinout od stísněných prostor našeho malého Domova se zvláštním režimem, ale také nasbírat nové zkušenosti, ověřit si své dovednosti a naučit se spolupracovat ve skupině. Pro letošek jsme se postupně odvážili snižovat míru podpory od 24h přítomnosti dvou pracovníků až po každodenní krátkou návštěvu jednoho pracovníka.

V jarních měsících se pobyty soustředily hlavně na úklidy budovy a zahrady a výstavbu ohrady a zařízení chléva pro chov oveček. Na koupání bylo ještě chladno, a tak jsme navštívili další zajímavá místa v okolí, na která se minulý rok nedostalo. Velký úspěch měly Bobří vodopády a zřícenina hradu Helfenburk. Večer se pak každý rád zahřál u táboráku.

V létě dostalo přednost koupání v rybníce, sportování a nácviky vaření. Podařilo se ustanovit také nový rekord 74 lívanců. Kila však nikdo nenabral, protože byly k dispozici šipky, petang, badminton a letos nově i trampolína. Postupně si také uživatelé zvykali na další obyvatele fary ovečky a později také kozy. V srpnu jsme nemohli vynechat loni tak vydařený Jarmark na návsi kousek od fary.

V závěru léta už skupina uživatelů zvládla pobývat v Holanech sama včetně péče o zvířata a každý den odpoledne jen podávala návštěvě z Oblastní charity zprávu, jak si vedla. Na podzim jsme tedy přistoupili k přestavbě dvou místností fary na bytové jednotky pro naší novou službu Chráněné bydlení a tím rozšířit její poskytování až k České Lípě. Od příštího roku tak budou moci první odvážlivci zkusit, jak se žije na vesnické faře doopravdy. Odměnou jim bude klíč od masivních dveří, vysoké stropy, vůně dřeva a krásný výhled na rybník.

Našemu neobvyklému nalezení sebe sama v kukuřici nedaleko Holan se dostalo ocenění v soutěži

Charita očima seniorů.