Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb

Usnesením vlády ČR č. 127 ze dne 21. února 2007 byla přijata „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začleňování uživatele do společnosti“.

Cíle transformačního procesu

Jedním z cílů transformace je poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů služeb, které budou zaměřeny tak, aby podporovaly vznik pouze pobytových zařízení s humanizujícími prvky, tj. zejména s kapacitou zařízení do 18 uživatelů, umístění zařízení v přirozené komunitě a dodržující soukromí a zájmy jednotlivých uživatelů.
Dalším cílem je rozšíření komunitních služeb typu chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen.