Projekt z Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 49. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. - SC 2.1
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005881
Název projektu: Oblastní charita Česká Kamenice - výstavba domova se zvláštním režimem - deinstitucionalizace
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU
Předmětem projektu je pořízení pozemků a výstavba nové budovy s cílem vytvořit vhodné prostředí a podmínky pro transformaci pobytové sociální služby (Domova se zvláštním režimem) za účelem sociálního začleňování, tedy deinstitucionalizace ústavní péče, která umožní uživateli zařazení a setrvání v přirozeném sociálním prostředí a jeho aktivní zapojení se do společnosti. V rámci projektu bude rovněž pořízeno vybavení pro zajištění provozu zařízení s přímou vazbou na poskytovanou sociální službu.
Fyzická realizace projektu: datum zahájení: 2.5.2017, předpokládané datum ukončení: 31.10.2020
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde