10 let Charity v České Kamenici

Oblastní charita Česká Kamenice oslavila deset let od svého založení.

Dne 7.2.2010 oslavila Oblastní charita Česká Kamenice desáté výročí od svého založení. V kostele svatého Jakuba byla sloužena mše svatá, kterou jsme děkovali za 10 let služby Oblastní charity všem trpícím a potřebným lidem v sociálních projektech. Při mši svaté zpíval Českolipský dětský sbor pod vedením sbormistra Petra Nováka. Děkan Karel Jordán Červený vzpomněl začátky a vývoj Oblastní charity. Přivítal starostu ing.Weise se kterým byl společně iniciátorem vzniku sociálního zařízení na pomoc lidem v nouzi. Oblastní charita byla založena 7.2.2000 Biskupstvím Litoměřickým, nadřízeným orgánem je Diecézní charita Litoměřice, a je součástí celostátní organizace Charita ČR. Dosavadní ředitelka Štěpánka Kecková se svojí dovedností a lidským přístupem rozvíjí dál charitní dílo. V současné době má charita zaregistrovanou službu Domov se zvláštním režimem, jeho posláním a cílem je sloužit těm nejposlednějším s posledních. Cílovou skupinou jsou starší lidé s psychickou poruchou a ohrožení závislostí na alkoholu, velmi často bez příjmu, ti které nechce rodina ani nikdo jiný. V našem zařízení se těmto lidem snažíme dodat ztracenou lidskou důstojnost a naší prací a modlitbou ukázat milujícího Boha. Druhou službou, kterou vykonáváme je Dům napůl cesty, který jsme od letošního roku umístili do pronajatého bytu v panelovém domě. Mladí uživatelé se tak mohou v co možná nejreálnějším prostředí učit žít samostatně s odpovědností za svůj život. Po skončení mše svaté byly podávány koláče, které upekli klienti charity. Kdo měl zájem mohl se zúčastnit prohlídky domu svaté rodiny a slavnostního oběda ( byla výborná svíčková se 6 ).

Děkujeme všem, kteří nám přáli a přejí do dalších let mnoho úspěchů.
Kolektiv pracovníků OCH

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde