Rumunsko - Banát

Dlouholetá pomoc Oblastní charity Hodonín v českých vesnicích Banátu nás oslovila a i naše charita se rozhodla pomoci kraji našich babiček.

V této oblasti je vysoká nezaměstnanost, což je příčinou odlivu mladých lidí. Ve vesnicích tak zůstávají převážně starší lidé, kteří se s přibývajícím věkem nedokáží o sebe dostačujícím způsobem postarat. Vezli jsme plné auto potravinové pomoci, základních léků a inkontinenčních pomůcek do vesnice Svatá Helena.
Čtrnáctihodinová cesta byla náročná, ale byli jsme odměněni vřelým přijetím krajanů, kteří stále velmi dobře mluví česky a udržují své tradice a zvyklosti. Pan V. Salajka, náš milý průvodce, nám ukázal krásy místních hor, pohostinnost obyvatelů i jejich běžný život. Život, který je velmi těžký v náročných podmínkách, ale i krásný okolní pannenskou přírodou a společenstvím lidí, kteří žíjí shromážděni okolo Krista. Byla to pro nás velmi obohacující zkušenost a určitě pojedeme znovu.

Štěpánka Kecková

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde