Studijní cesta s Diecézní charitou Litoměřice do Německa

Studijní cesta s Diecézní charitou Litoměřice do Německa

Ve dnech 12. – 14. 5. 2011 byla pořádána studijní cesta Diecézní charity Litoměřice do partnerské diecéze Bamberg, která byla zorganizována u příležitosti dvacátého výročí založení Charity v litoměřické diecézi a evropského roku dobrovolnictví 2011.

Cílem studijní cesty bylo seznámení se s prací zahraničních kolegů v projektech, které jsou realizovány na německé straně, a navázání partnerského svazku tzv. Vierzehnheiligenského prohlášení Charity litoměřické diecéze a Charity v bamberské diecézi.


Ubytováni jsme byli v Montanahaus Bamberg, který spravuje sesterský řád Františkánek. Při příjezdu nás přivítal ředitel Diecézní charity Bamberg pan Gerhard Öhlein a pracovník pan Grau, který nás doprovázel po celou dobu pobytu. Následovala prohlídka historické části města s průvodkyní, jež byla zakončena přijetím na radnici Geyerswörth.


Druhý den směřovaly kroky naší výpravy do centra Caritas Bamberg, kde pro nás byly připraveny přednášky na téma „Charitní dobrovolníci v Německu“ a „Postavení Charity v bamberské diecézi a její práce“. Zároveň se představilo dobrovolnické centrum CariThek. Odtud směřovala naše výprava do franckého rybníkářství Die Fischerei Familie Oberle v Kosbachu. Zde pro nás byla připravena prohlídka zdejšího rybího chovu s přednáškou, o více jak třistašedesátileté rodinné tradici majitele tohoto zařízení, a chutný oběd. Odtud jsme se přemístili do Erlangen, které je partnerským městem Diecézní charity Litoměřice. Zde nám byly představeny tři projekty zdejší Charity: „Bazar“, „Šatník“ a „Práce dobrovolníků ve vícegeneračním domě St. Sebald v Erlangen“. Následovala prohlídka novodobého kostela St. Sebald a večeře v charitním domově důchodců Roncallistift v Erlangen, kde nás přivítal ředitel tohoto zařízení společně se starostou města a Mons. Antonem Ottem.


Závěrečný den jsme se společně s německými kolegy zúčastnili česko-německé bohoslužby na poutním místě v bazilice Vierzehnheiligen, kterou celebroval místní světící biskup Werner Radspieler, který po společném slavnostním obědu s P. Józefem Szeligou, prezidentem Diecézní charity Litoměřice, podepsal Vierzehnheiligenské prohlášení, jímž byla potvrzena spolupráce Charity litoměřické diecéze a Charity v bamberské diecézi. Před úplným ukončením naší cesty nám byl představen Dům pro matky s dětmi Konradshof ve Virzehnheiligen, vedeným sesterským řádem Františkánek, kde došlo ke srovnání práce v obdobných zařízeních u nás.


Za sebe mohu říci, že tato studijní cesta pro mne byla přínosem a to zejména v rozšíření obzorů při srovnání obdobných služeb poskytovaných Charitou v České republice. V současném okamžiku daleko hlouběji vnímám rozdíly, které přikláním ke skutečnosti, kdy v naší vlasti chybí lidem víra, oproti našim sousedům, která více otevírá srdce lidí k dobrosrdečnosti a vzájemné pomoci. Dalším rozdílným faktorem je i otevřenost a podpora Charity v Německu ze strany státu.


ToRo
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde