Noc kostelů 2014

Kostel sv. Barbory v Zahrádkách
Program:
Po celý večer možnost ztišení a meditace
18:00 – 24:00 volná prohlídka s možností výkladu historie kostela a prohlídka hrobky KOUNICŮ
18:30 – počátek dobrodružné cesty za tajemstvím patronů kostelů přes KRÁLOVSKOU BAŽANTNICI do HOLAN kostela sv. MAŘÍ MAGDALENY. Cesta plná zajímavých úkolů zakončená táborákem na faře v HOLANECH s malou odměnou pro všechny.
19:00 – 19:30 recitace básní JAKUBA DEMLA (recituje JIŘÍ MACH)
Kostel sv. Maří Magdalské
Program:
Po celý večer možnost ztišení a meditace
18:00 – 24:00 volná prohlídka
19:00 – 19:40 pásmo písní, zpívat budou členové sborů ROMANCE Ústí nad Labem a KVÍTEK Louny (sbormistr PETR ŘEHÁK)
22:00 – 23:00 – příchod poutníků z kostela sv. Barbory, vyhodnocení soutěže, táborák na faře

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde