Ve věznici Všehrdy

Dnes jsme společně s panem ředitelem věznice Všehrdy plk. Mgr. Pavlem Vágnerem vyhodnotili realizaci motivačně vzdělávacího programu „Příprava na nový život“. Vzděláváním prošla první skupina odsouzených v počtu 18-ti mužů, kteří se v průběhu pěti lekcí učili zejména finanční gramotnosti - řešení zadluženosti, hospodaření s finančními prostředky, prevence předluženosti.
Součástí vzdělávání byl i praktický nácvik vytvoření životopisu či sestavení reálného individuálního plánu na období po propuštění z VTOS.

Všichni odsouzení zhodnotili program jako zajímavý a přínosný a ocenili zejména jeho zaměření na reálnou praxi a problémy se kterými se propuštění z výkonu trestu na své cestě setkávají.

Kamila Kubelková Rychlá

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde