Zimní stáže pracovníků 2013

Absolvovali jsme stáže v rámci projektu Ústeckého kraje Podpora transformace sociálních služeb

V průběhu ledna a února letošního roku se skupiny našich pracovníků ve spolupráci se Sociální agenturou v Ústí nad Labem zúčastnily krátkých stáží do jiných organizací procházejících také transformací sociálních služeb, jejímž cílem je co nejběžnější život mimo ústavních zařízení a co největší přiblížení života jejich obyvatel fungování ostatních lidí nezávislých na pomoci druhých.

24. 1. jsme nejdříve navštívili DOZP STOD a Terapeutické centrum Ledovec v Ledcích oboje u Plzně. Naše poděkování patří Radku Rosenbergerovi a Martinu Fojtíčkovi, kteří nás dokázali i v omezeném čase podrobně seznámit s chodem služeb a s tím, jak se v posledních letech proměňovaly. Poté jsme 7. 2. vyjeli čerpat další informace do DOZP v Lobendavě a Agentury Pondělí poskytující ve Šluknově službu Podpora samostatného bydlení, se kterou od ledna také na Ústecku sami začínáme zde.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde