Odkazy


Oficiální stránky Caritas Internationalis
www.caritas.org

Oficiální stránky Charity Česká republika
www.charita.cz

Oficiální stránky Diecézní charity Litoměřice
www.dchltm.cz

Oficiální stránky Tříkrálové sbírky
www.trikralovasbirka.cz

Oficiální stránky Postní almužny
www.postnialmuzna.cz


Oficiální stránky města Česká Kamenice
www.ceska-kamenice.cz