Yellow Ribbon Run 2019

Dva charitní týmy, složené z kněze, propuštěných z VTOS a charitních pracovníků (Zlatí Mišelíni -máme už nějakou tu mišelinku okolo pasu) běžely pro Žlutou stužku spolu s dalšími pětisty běžci. Proč lítáme po Stromovce v 36°C? Abychom podpořili projekt pomoci lidem s trestní minulostí (vytvoření pracovních míst, bydlení...).
http://yellowribbon.cz/