Bydlení v komunitním domě je určeno lidem se sociálním znevýhodněním, propuštěným z VTOS.

Komunitní bydlení svým obyvatelům poskytuje:

 •   srozumitelné a přehledné prostředí - pravidla
 •   bezpečí psychické i fyzické
 •   autentické přijetí a empatické porozumění.

  Důraz je kladen na vytváření podmínek pro změnu v životě klientů.  

  Společným základem je využití pozitivního potencionálu mezilidských vztahů, společně sdílené činnosti a sociálního učení.


  Podmínky přijetí
    -  Věk nad 18 let, muž

  Motivace k životu v rámci společenských pravidel

  Absolvování vstupního procesu (zaslání životopisu + motivačního dopisu + absolvování vstupního pohovoru + hodnocení ze strany věznice)

  Žádost o bydlení je nutno podat minimálně 6 měsíců před propuštěním z VTOS 

  Nástup do komunitního domu ve střízlivém stavu


  V  Komunitním domě nabízíme podporu a pomoc:

  sociální poradenství - pomoc, podpora a provázení při vyřízení všech náležitostí

  dluhové poradenství – motivace k řešení dluhů

  pracovní poradenství – motivace, podpora a pomoc vedoucí k získání práce

  podpora a pomoc při zvládání finančního hospodaření

  duchovní formace - klientů, upevnění a rozvoj jejich duchovního života

  rodinné, či párové poradenství v případě zájmu

  monitoring závislostního chování klienta - prevence k návratu  užívání drog či alkoholu


  Jak to u nás vypadá?
 • kapacita 14 lůžek
 • 1 – 2 lůžkové pokoje (standardní vybavení: postel, skříň, psací stůl, židle, noční stolek, lednice, věšák, TV)
 • velká společná vybavená kuchyň
 • sociální zázemí (sprcha, WC, prádelna)
 • PC kout s připojením na internet
 • venkovní kuřárna,  komunitní rybičky
 • kaple
 • zázemí pro přímou práci s klientem + kancelář sociální pracovnice a vedoucí služby odborného soc. poradenství


  Pravidla KOMUNITNÍHO DOMU SV. Dismas

 • žádný alkohol a drogy na domě

 • žádná fyzická a verbální agrese

 • spolupráce s pracovníky služby (pohovory, testy…atp)

 • aktivní řešení svých sociálních záležitostí

 • v případě krizové situace – hlášení relapsu

Pravidla pobytu v KD.pdf