Podpora samostatného bydlení

Nově zřízená terenní sociální služba od 1. 1. 2013.

Nabídka služby:

Sociální služba Podpora samostatného bydlení (PSB) s působností Ústí n.L. a Děčín, je zaregistrována od 1.1.2013 dle zákona č.108/2006, Sb. o sociálních službách.

Kancelář pobočky OCH ČK je na adrese Na Sklípku 373/37, Ústí nad Labem-Krásné Březno.

Jako registrovaná sociální služba nabízíme uživatelům, zdravotnickým, příspěvkovým a neziskovým organizacím především službu PSB, která je určena:

  • uživatelům s chronickým duševním onemocněním, kteří spadají do okruhu osob s poruchou osobnosti, či jiným onemocněním
  • uživatelům, kteří se léčili či léčí ze závislosti na alkoholu
  • uživatelům s jiným zdravotním postižením, které je kombinováno s některou z výše uvedených situací
  • uživatelům, kteří patří do některé z výše uvedených skupin a jsou ohroženy sociálním vyloučením

Služba je vhodná především pro osoby, které mají dlouhodobé sociální problémy způsobené díky jedné či několika výše uvedeným skutečnostem, mají alespoň základní motivaci ke změně a zlepšení kvality svého života.

Pro osoby, které trpí některou z výše uvedených životních okolností a mají problémy s dorozuměním se se svým okolím, s finančním hospodařením, údržbou domácnosti a dalšími životními situacemi.

Pro osoby, které se díky svému zdravotnímu či sociálnímu handicapu cítí osaměle a díky svému osamění nejsou sto zvládat samostatné bydlení

Služba je vhodná pro osoby, které již samostatně bydlí, ale i pro osoby, které jsou v dlouhodobé bytové nouzi a žijí na komerčních ubytovnách, či jsou osobami bez přístřeší, či jsou dlouhodobě hospitalizovány v psychiatrických léčebnách

Sociální službu PSB Ústí n.L., Děčín, je možno chápat i jako službu následnou, pro uživatele, kteří již, či vůbec nenaplňují kritéria cílové skupiny uživatelů dalších organizací a přesto potřebují podporu.

Služba je vhodná i pro klienty sociálních odborů ÚMO města Ústí n.L. a Děčín, kteří vyžadují dlouhodobou a individuální podporu a spadají do výše uvedených cílových skupin.

Kontakt:

Oblastní charita Česká Kamenice, Pobočka Ústí nad Labem, Na Sklípku 373/37, 400 07 Ústí nad Labem

E-mail: charitack@email.cz, Telefon: 773 779 213

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

16. září

Papučový den

5. prosince 2019

Mikuláš 2019

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde