Podpora samostatného bydlení

Nově zřízená terenní sociální služba od 1. 1. 2013.

Nabídka služby:

Sociální služba Podpora samostatného bydlení (PSB) s působností Ústí n.L. a Děčín, je zaregistrována od 1.1.2013 dle zákona č.108/2006, Sb. o sociálních službách.

Kancelář pobočky OCH ČK je na adrese Na Sklípku 373/37, Ústí nad Labem-Krásné Březno.

Jako registrovaná sociální služba nabízíme uživatelům, zdravotnickým, příspěvkovým a neziskovým organizacím především službu PSB, která je určena:

  • uživatelům s chronickým duševním onemocněním, kteří spadají do okruhu osob s poruchou osobnosti, či jiným onemocněním
  • uživatelům, kteří se léčili či léčí ze závislosti na alkoholu
  • uživatelům s jiným zdravotním postižením, které je kombinováno s některou z výše uvedených situací
  • uživatelům, kteří patří do některé z výše uvedených skupin a jsou ohroženy sociálním vyloučením

Služba je vhodná především pro osoby, které mají dlouhodobé sociální problémy způsobené díky jedné či několika výše uvedeným skutečnostem, mají alespoň základní motivaci ke změně a zlepšení kvality svého života.

Pro osoby, které trpí některou z výše uvedených životních okolností a mají problémy s dorozuměním se se svým okolím, s finančním hospodařením, údržbou domácnosti a dalšími životními situacemi.

Pro osoby, které se díky svému zdravotnímu či sociálnímu handicapu cítí osaměle a díky svému osamění nejsou sto zvládat samostatné bydlení

Služba je vhodná pro osoby, které již samostatně bydlí, ale i pro osoby, které jsou v dlouhodobé bytové nouzi a žijí na komerčních ubytovnách, či jsou osobami bez přístřeší, či jsou dlouhodobě hospitalizovány v psychiatrických léčebnách

Sociální službu PSB Ústí n.L., Děčín, je možno chápat i jako službu následnou, pro uživatele, kteří již, či vůbec nenaplňují kritéria cílové skupiny uživatelů dalších organizací a přesto potřebují podporu.

Služba je vhodná i pro klienty sociálních odborů ÚMO města Ústí n.L. a Děčín, kteří vyžadují dlouhodobou a individuální podporu a spadají do výše uvedených cílových skupin.

Kontakt:

Oblastní charita Česká Kamenice, Pobočka Ústí nad Labem, Na Sklípku 373/37, 400 07 Ústí nad Labem

E-mail: charitack@email.cz, Telefon: 773 779 213