Poděkování CPI BYTY a.s.

Komerce a charita, můžou jít ruku v ruce?

Aneb poděkování CPI BYTY a.s. 

 

 

 

 

 

 

Na začátku roku 2013 Oblastní charita Česká Kamenice zaregistrovala u Krajského úřadu Ústeckého kraje dvě nové sociální služby, které působí v regionu Ústí nad Labem, především v Ústí nad Labem a Děčíně.

Jedná se o sociální služby Podpora samostatného bydlení a Chráněné bydlení. Cílem těchto sociálních služeb je poskytnout osobám s kombinovanými postiženími, osobám ohroženým sociálním vyloučením takovou pomoc, která jim umožní žít v přirozeném prostředí městské komunity a zabrání jejich možné stigmatizaci.
Uživateli našich sociálních služeb jsou osoby trpící chronickými zdravotními obtížemi, lidé, kterým v dnešním světě chybí bezpečí a jistota ne proto, že by byly „sociálně nepřizpůsobivými“, kterýžto pojem je dnes zvykem používat k ostrakizaci všech, kteří jsou „jiní“, ale proto, že nároky společnosti na ně kladené jsou díky jejich handicapům příliš vysoké.
I přesto, že v Ústeckém regionu a především ve městech Ústí nad Labem a Děčín je široká síť sociálních služeb, dobře fungující i za přispění Ústeckého kraje a Magistrátů obou měst, setkávají se lidé pracující v pomáhajících profesích s  problematikou, která je dlouhodobě řešena s ne zcela uspokojivými výsledky. Jedná se o nedostatek možností k lacinému a standardním podmínkám vyhovujícímu bydlení, takovému, které by vyhovovalo požadavkům a možnostem široké škály našich občanů – seniorům, zdravotně postiženým, mladým rodinám a dalším, jejichž příjmy neumožňují uspět na komerčním trhu s byty.
Nově vzniklé sociální služby Oblastní charity Česká Kamenice s působností v Ústí n.L. a Děčíně si dali za cíl nabídnout pomoc a své služby alespoň některým z těch, kteří se do svízelných životních situací dostali díky závažným zdravotním handicapům a z nich plynoucí neschopnosti samostatně participovat na životě společnosti.
Jedním z nejtěžších úkolů naší sociální služby bylo hledání nájemních bytů, které by našim zdravotně postiženým uživatelům byly dostupné z hlediska ceny, vhodné z hlediska kvality a lokality.
Pravda, bytů je na trhu nadbytek, ale podmínky pro uzavření platné nájemní smlouvy jsou pro mnoho občanů mnohdy nedostupné.
Setkali jsme se ale s firmou, která zcela nezištně projevila svou společenskou odpovědnost a nemalou měrou tak přispívá k úspěšné sociální rehabilitaci uživatelů našich sociálních služeb.
Je to firma CPI BYTY a.s., která prostřednictvím svých zaměstnanců a obchodního ředitele pana Bacíka prokázala, že rozumí a snaží se uplatňovat filosofii, která říká, že žádná firma nemůže dlouhodobě a úspěšně fungovat jen a pouze na základě ekonomických vztahů, že moderní a úspěšná společnost pro svůj dlouhodobý rozvoj potřebuje budovat i pozitivní  interakce se svým okolím, které jsou založeny nejen na vidině krátkodobého finančního zisku, ale i na filantropii a pochopení pro problémy regionu v kterém působí.
Jmenovitě proto děkujeme panu Bacíkovi, panu Urbíkovi a panu Černému ze společnosti CPI BYTY a.s. za jejich vstřícnost při zajišťování bytových jednotek pro uživatele našich sociálních služeb a doufáme v další spolupráci.

Bc. Štěpánka Kecková