Začínáme s málem, ale věříme…

Sociální služba Podpora samostatného bydlení Česká Kamenice, s klienty i v Ústí nad Labem a Děčíně, nemá dlouhou historii.

Začínáme s málem, ale věříme…
Sociální služba Podpora samostatného bydlení Česká Kamenice, s klienty i v Ústí nad Labem a Děčíně, nemá dlouhou historii. Byla zaregistrována 1.1.2013 jako další z následných komunitních sociálních služeb Oblastní charity Česká Kamenice, na základě dlouholetých zkušeností, které prokázali, že v regionu Ústí n.L. a Děčín postupem let narůstá skupina možných uživatelů, která do cílových skupin stávajících poskytovatelů sociálních služeb v regionech patří pouze z části, či vůbec. Jedná se o osoby s chronickým duševním onemocněním, které trpí některým z dalších závažných zdravotních či sociálních problémů. Jsou to především osoby s poruchami osobnosti, uživatelé, kteří jsou ohroženi závislostí na alkoholu, občané ohrožení sociálním vyloučením.
Laik, ale mnohdy i profesionál se občas zeptá: „Proč jste? Vždyť existují služby, které se těmito cílovými skupinami už zabývají.“ Odpověď je velmi jednoduchá: „Nezabývají.“ Pro zvídavého čtenáře napíši víc.
Existují služby „šité na míru“ osobám s duševním onemocněním, lidem bez domova, seniorům, centra, kde se potřebnému dostane okamžité pomoci formou rady, mnohdy i hmotné pomoci. Takové služby samozřejmě existují a jsou dobré, některé i skvělé. Ale sociální služba, které by dokázala poskytnout dlouhodobou, komplexní podporu osobám z některé z výše uvedených cílových skupin v kombinaci s problematikou závislosti na alkoholu, poruchou osobnosti, sociálním vyloučením, na trhu sociálních služeb v uvedených regionech dosud nebyla.
Když jsme před pěti měsíci začínali, měli jsme soustu obav. Bude o nás zájem? Dokážeme to? Nebudeme od kolegů z jiných neziskovek mylně vnímáni jako konkurence? Podpoří nás municipality? Dnes už na některé otázky známe odpověď částečně, na některé zcela, další otázky se vynořují. Jak to bude dál? Dostaneme šanci se rozrůstat? Bude to dál „klapat“ tak jako dodnes? Že nám to klapat bude, doufáme a uděláme proto vše, co je v našich silách, také už věříme, že to můžeme dokázat.
Že o naši službu zájem je víme také. S KÚ ÚK se podařilo z původní kapacity pěti uživatelů ve službě PSB domluvit navýšení na osob 10. Od 1.6. začne působit sociální služba Sociálně terapeutické dílny v Ústí n.L. s kapacitou 5 uživatelů a již dnes musíme z důvodu nedostatku kapacity zájemce o služby odmítat, ač to neděláme rádi.
Zájem o naši podporu jeví především klienti spadající do naší cílové skupiny a dlouhodobě pobývající v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, uživatelé, kteří „vystřídali“ vícero sociálních služeb a díky svým duálním diagnózám neuspěli, osoby, které nedokáží spolupracovat s formálními institucemi pro svá specifická duševní onemocnění kombinovaná s výše uvedenou problematikou.
Nedávno jsem své kolegyni z jedné partnerské organizace popisoval naši cílovou skupinu a další kolega, který byl rozhovoru přítomen, suše prohlásil: „Prostě mají ty, co nikdo jiný nechce“. Je to sice prohlášení opravdu suché a maximálně stručné, ale ve své základní podstatě pravdivé.
Dali jsme si za cíl pomáhat těm, kteří jinde neuspěli, těm, kteří potřebují dlouhodobou a ryze individuální podporu, těm, kteří nás potřebují.
A docela na závěr: Velmi stojíme o spolupráci s dalšími organizacemi státními i nestátními, jsme otevření všemu, co přinese prospěch uživatelům našich i dalších sociálních služeb a tím i občanské společnosti, kterou se cítíme být součástí.

 David Chytrý, DiS.
sociální pracovník