Opékání buřtů v Ústí

Po vzoru naší pobočky v Kamenici jsme se rozhodli i v centru v Ústí letos v létě opékat buřty. Táboráku předcházela také procházka do lesa na dříví. Cesta byla bahnitá a v jednom místě ležel velký kmen čerstvě spadlého stromu. Postupovali jsme s obtížemi a pomalu, nedávný déšť tak zkomplikoval náš plán rozdělat oheň. Díky vytrvalosti všech se podařilo nasbírat dost suchého dříví a po zásluze jsme si užili malé občerstvení místo obvyklého vaření a oběda. Stále však máme do příště co vylepšovat, protože k správnému táboráku má patřit i nějaký hudební doprovod a zpívání.

J.M.