Budoucnost Oblastní charity Česká Kamenice

Dne 1.7.2008 jsem byla jmenována do funkce ředitele oblastní charity a začala poznávat Vaše krásné město, zaměstnance charity a uživatele sociálních služeb, které jsou zde poskytovány. Za ty necelé dva měsíce vzájemného poznávání a zkoušení pevnosti hranic nastavených v nás samých jsme společně se zaměstnanci zvolili cestu, kterou se chceme dál ubírat.

Za obětavost bych chtěla poděkovat p. Haně Polákové, která čtyři roky charitu vedla a vykonala tu velký kus práce.

Za vlídné a milé přivítání chci poděkovat panu děkanovi P. Jordánovi Červenému a panu starostovi Ing. Miroslavu Weissovi.

Cílové skupiny uživatelů, kterým poskytujeme sociální služby jsou velmi různorodé. Toto nás vedlo k zamyšlení a navržení postupné změny, abychom vyhověli zákonným podmínkám pro jejich poskytování.

Dům na půli cesty, který je určen pro mladé lidi z dětských domovů po dosažení plnoletosti, bychom rádi oddělili od Domu pro seniory a Noclehárny a vybudovali pro tyto dívky a chlapce malé samostatné startovací byty v podkroví domu. Za tímto účelem jsme začali studovat možnosti přidělení investičních grantů a našli odpovídající program v rámci Regionálního operačního programu EU. V současné době jsme začátcích přípravy projektu a vyjednávání podmínek.

Dům pro seniory, který je další poskytovanou službou nevyhovuje v současnosti standardům kvality a proto jsme se rozhodli, po domluvě s Krajským úřadem, umenšit jeho kapacitu a ostatním seniorům a uživatelům, kteří nesplňují jeho požadavky, nabídnout službu Domu se zvláštním režimem. V současnosti probíhá proces registrace této sociální služby.

Do Nízkoprahového denního centra se chystáme přijmout ergoterapeuta, který budes uživateli vyvíjet pracovní terapii v rámci jejich fyzických a psychických možností. Při přípravě plánu sociálních služeb v České Kamenici jsme se na pracovních setkáních se zástupci Města domluvili na zavedení ještě jedné služby a to služby Poradenství v zadluženosti a práci terénního pracovníka. Tato služba bude nová a proto je nutné vytipovat vhodného člověka, který bude docházet do problémových lokalit města, seznamovat se s problémy jeho obyvatel, pomáhat s jejich řešením, pomáhat ve styku s úřady, se školní docházkou dětí…

Chci Vám poděkovat za vše, čím jste doposud charitě pomáhali a současně i poprosit o jakoukoli pomoc a modlitbu, která bude ve prospěch potřebných lidí.Štěpánka Kecková
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde