Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Pobytová sociální služba poskytováná v historické budově v České Kamenici nedaleko náměstí.

Uživateli jsou starší lidé ohrožení závislostí na alkoholu, trpící duševní nemocí, zdravotním postížením a s nízkým příjmem.

Cílem služby je zkvalitnění jejich života, motivace k neustálé práci na sobě a získání větší samostatnosti. Jelikož k nám přicházejí lidé s nejrůznějšími omezeními, děje se tak individuálně s přihlédnutím k možnostem každého uživatele. Zároveň však pracujeme s komunitními prvky, abychom  navodili v Domě rodinnou atmosféru vzájemného soužití.

 • práce se starými a nemocnými lidmi
 • práce s komunitními prvky
 • asistence při nejrůznějších činnostech
 • zprostředkování náplně volného času
 • porozumění a podpora při potížích a trápeních
 • šance najít si místo, které bude Domovem

Podrobný popis služby na naleznete zde.

 

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

Ambulantní sociální služba poskytováná v historické budově v České Kamenici nedaleko náměstí.

Uživateli jsou lidé bez přístřeší s nízkým nebo žádným příjmem. Je jim nabídnuta strava, možnost se osprchovat, vyprat si nebo dostat čisté oblečení. Poskytujeme také sociální poradenství.

 • zabezpečení základních lidských potřeb
 • získání důvěry
 • rada jak dál

Podrobný popis služby nalezente zde.

 

Chráněné bydlení

Pobytová sociální služba poskytováná naší organizací nově od 1. 1. 2012 v České Kamenici a okolí.

Uživateli jsou bývalí obyvatelé Domova se zvláštním režimem, kteří mají dostatečné schopnosti pro bydlení ve vlastní domácnosti.

 • kapacita 29 lůžek
 • pomoc s chodem domácnosti

Podrobný popis služby naleznete zde. 

 

Podpora samostatného bydlení

Nově zřízená terenní sociální služba od 1. 1. 2013.

Nabídka služby:

Sociální služba Podpora samostatného bydlení (PSB) s působností Ústí n.L. a Děčín, je zaregistrována od 1.1.2013 dle zákona č.108/2006, Sb. o sociálních službách.

Kancelář pobočky OCH Česká Kamenice je na adrese Na Sklípku 373/37, Ústí n.L. - Krásné Březno..

Jako registrovaná sociální služba nabízíme uživatelům, zdravotnickým, příspěvkovým a neziskovým organizacím především službu PSB, která je určena:

 • uživatelům s chronickým duševním onemocněním, kteří spadají do okruhu osob s poruchou osobnosti, či jiným onemocněním
 • uživatelům, kteří se léčili či léčí ze závislosti na alkoholu
 • uživatelům s jiným zdravotním postižením, které je kombinováno s některou z výše uvedených situací
 • uživatelům, kteří patří do některé z výše uvedených skupin a jsou ohroženy sociálním vyloučením

Služba je vhodná především pro osoby, které mají dlouhodobé sociální problémy způsobené díky jedné či několika výše uvedeným skutečnostem, mají alespoň základní motivaci ke změně a zlepšení kvality svého života.

Pro osoby, které trpí některou z výše uvedených životních okolností a mají problémy s dorozuměním se se svým okolím, s finančním hospodařením, údržbou domácnosti a dalšími životními situacemi.

Pro osoby, které se díky svému zdravotnímu či sociálnímu handicapu cítí osaměle a díky svému osamění nejsou sto zvládat samostatné bydlení

Služba je vhodná pro osoby, které již samostatně bydlí, ale i pro osoby, které jsou v dlouhodobé bytové nouzi a žijí na komerčních ubytovnách, či jsou osobami bez přístřeší, či jsou dlouhodobě hospitalizovány v psychiatrických léčebnách

Sociální službu PSB Ústí n.L., Děčín, je možno chápat i jako službu následnou, pro uživatele, kteří již, či vůbec nenaplňují kritéria cílové skupiny uživatelů dalších organizací a přesto potřebují podporu.

Služba je vhodná i pro klienty sociálních odborů ÚMO města Ústí n.L. a Děčín, kteří vyžadují dlouhodobou a individuální podporu a spadají do výše uvedených cílových skupin.

Kontakt:

Oblastní charita Česká Kamenice, Pobočka Ústí n.L., Šrámkova 38, Ústí n.L. - Dobětice.

E-mail: kamenice@dchltm.cz, Telefon: 606 923 374

 

Sociálně terapeutická dílna

Nově zřízená ambulantní sociální služba od 1. 1. 2013.

Uživatelé Domova se zvláštním režimem a Chráněného bydlení i uživatelé z domácího prostředí mohou nově od 1.1.2013 navštěvovat také sociálně terapeutickou dílnu, v rámci níž je jim nabízena široká škála tvořivých činností: výtvarná a pracovní dílna, keramika, textilní tvorba, ruční práce, řemesla, výroba zvykoslovných předmětů a lidového pečiva, ubrousková technika, korálkování, práce se dřevem, práce na zahradě, hudební dílna, literární dílna, práce na PC, nácviky vaření, pečení atd. Maximální kapacita dílny je 15 míst.

Jednotlivé činnosti zohledňují zručnost a dispozice konkrétních uživatelů a jsou rovnoměrně rozvržené do celého týdne (v rámci pracovních dní). To umožňuje nejen seznámit se s rozmanitými tvořivými činnostmi, technikami a postupy, ale také se v nich zdokonalovat a rozvíjet tak své nadání a talenty. Navštěvováním dílny současně uživatelé rozvíjí individuální a sociální dovednosti.

Pro každý den jsou určené dvě hlavní aktivity dle aktuálního týdenního rozpisu, tzn. společná práce s podporou odpovědného pracovníka, a uživatelé si sami mohou zvolit, kterému z nabízených programů se chtějí věnovat.Tyto aktivity jsou navíc doplněné o možnost individuální práce, kterou mohou uživatelé vykonávat samostatně, podle vlastních potřeb a momentálního stavu.

 

Registrace služeb u MPSV

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde