Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici

Skupina AA funguje třetím rokem také v Ústí nad Labem.
Scházíme se v prostorách Sociálně terapeutické dílny Oblastní charity Česká Kamenice. 

Anonymní alkoholici

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu.

Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.

Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí. Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují žádné vnější programy. Našim prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.

Skupina AA funguje třetím rokem také v Ústí nad Labem. Scházíme se v prostorách Sociálně terapeutické dílny Oblastní charity Česká Kamenice. 

Můžeme pomoci lidem, kteří poznali alkoholické šílenství, posedlost pitím. Setkání se mohou účastnit i lidé, kteří mají problémy se závislostí drogovou, či s patologickým hráčstvím.

Oblastní charita Česká Kamenice není pořádající organizací, ale poskytuje technickou a organizační podporu pro pravidelná setkávání.