Uživatelé dílny na návštěvě Městské galerie

Ve čtvrtek 20. února zavítala část uživatelů naší nové služby Sociálně terapeutická dílna do galerie v České Kamenici, aby zhlédla výstavu "My ženy" a načerpala inspiraci ke své vlastní umělecké tvorbě.