Víkend 1. neděle adventní

Adventní trhy v Ústí nad Labem se letos vydařily. Krásné místo, příjemní, svátečně naladění lidé. Stáneček naší charity byl už ve tři hodiny odpoledne téměř vyprodán. Adventní věnce tvořené dobrovolníky a klienty v sociálně terapeutické dílně měly největší úspěch. Ale sebekrásnější výrobky by nebyly prodejné bez úsměvů prodejců (Adélky, Zuzky, Kateřiny, Michala a Honzy).

V České Kamenici v sobotu tvoříme adventní výzdobu a pan Petr s panem Pavlem se spolu s Janem zúčastňují duchovní obnovy v diecezním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Tématem byla osobní modlitba, což oba muže, jak sami říkali, vřele zajímá. Z Litoměřic odjíždíme povzbuzeni a provoněni Božím Slovem. Pan Petr si pak odváží brožůrku od autora rekolekcí P. Štěpána Smolena.