Bc. Štěpánka Kecková

Bc. Štěpánka Kecková
  • Tel.: 412 582 602, 724 092 351

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům Svaté rodiny - ředitelka

Seznam služeb:

Sociálně terapeutické dílny - statutární zástupce Podpora samostatného bydlení - statutární zástupce Chráněné bydlení - statutární zástupce Domov se zvláštním režimem - koordinátor projektů Nízkoprahové denní centrum - koordinátor projektů Nízkoprahové denní centrum - sociální pracovník