Agapé II


  • Tel.: 778 888 211, 774 852 117
 
Vedoucí služby: Mgr. Pavel Majerák - vedoucí

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
 
 

Poslání: Posláním Agapé 2 je poskytovat sociálně aktivzační službu rodině očekávající dítě a rodině s nezaopatřenými dětmi a posílit jejich dovednost žít způsobem, který je běžný ve společnosti.

Místo poskytování: Krupka

Čas poskytování:

                 terén                ambulance                         terén                     

PO    8:00 – 12:30                                                    13:00  - 16: 00                

ÚT                                      8:00 – 12:30                  13:00 – 16:00

ST     8:00 – 12:30                                                   13:00 – 17:30

ČT     8:00 – 12:30            13:00 – 16:00

PÁ                                      8:00 – 12:30                  13:00 – 16:00

Cílová skupina: rodiny s nezaopatřenými dětmi těhotné ženy od 18 let

Způsob poskytování služby: ambulantní a terénní forma - služba se poskytuje v domácnostech klientů nebo v kanceláři služby

 

V případě, že zaměstnanému uživateli nevyhovuje doba poskytování SAS, může požádat o jiný čas poskytování SAS.

Přijetí do služby
Sociálně aktivizační služba / zkr. SAS / Vám bude poskytována na vlastní žádost. V kanceláři vedoucí sociální služby
v Agapé II. / s Vámi bude vedoucí sociální služby hovořit o tom, z jakého důvodu chcete využívat službu a bude se Vás ptát, s čím potřebujete pomoci.Na základě Vašich požadavků pak rozhodne o případné spolupráci nebo Vás nasměruje na jinou, vhodnější službu.

Platnost smlouvy o sociálně aktivizační službě
Smlouva je platná od chvíle podpisu obou stran. Smlouva platí do doby, než uživatel služby splní své cíle, které si zadal do individuálního plánu, nebo do doby, kdy sám spolupráci zruší.

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Sociálně aktivizační služba Agapé II. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zájemce o sociální službu má možnost přijmout nebo odmítnout sociálně aktivizační službu a pokud jí přijme, je si vědom, že v případě porušování práv dítěte je pracovník SAS povinen tuto skutečnost písemné oznámit na patřičné Oddělení péče o dítě.

Nabídka služby:

V oblasti bydlení:

V oblasti společenských a rodinných vztahů:

V oblasti vzdělání:

V oblasti hospodaření s penězi:

V oblasti zaměstnání:

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Pavel Majerák - vedoucí Roman Popr - správce domu Mgr. Nikola Bachtinová - sociální průvodce Jitka Hulínková - ubytovatel Diana Haltmarová - sociální průvodce Bc. Martina Lukavská - vedoucí sociální práce Bc. Vlasta Vlčková - sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde