Azylový dům


 • Tel.: 416 732 303
 
Vedoucí služby: Jakub Ružbatský - vedoucí Střediska sociální prevence a humanitární pomoci

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby:

Aktivizace podporující sociální začleňování uživatelů - výukový program práce s PC a pracovně aktivizační program.

Poslání Azylového domu

Poskytovat ubytování, sociální a aktivizační služby mužům bez domova a podporovat je v integraci do společnosti.

Cíle Azylového domu

 • Poskytovat mužům bez domova přechodné ubytování
 • Podporovat uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech
 • Spolupracovat s uživateli na stabilizaci finančních příjmů
 • Navázat spolupráci s uživateli při řešení zadluženosti a hospodaření s penězi
 • Zmapovat možnosti řešení bytové situace a hledat bydlení

Cílová skupina Azylového domu

 • Muži bez přístřeší
 • Muži ve věku 18 – 64 let
 • Muži fyzicky soběstační (služby nelze poskytovat osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový vstup)
 • Muži v sociální nouzi a v nepříznivé sociální situaci dle Zákona o sociálních službách v platném znění
 • Muži mající průkaz totožnosti
 • Muži s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dle Zákona o sociálních službách v platném znění
 • Muži s trvalým pobytem v Litoměřicích a okolí, potažmo v ČR a EU

Službu neposkytujeme

 • Ženám a dětem
 • Osobám nenacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, dle Zákona o sociálních službách v aktuálním znění
 • Osobám agresivním a zjevně pod vlivem omamných látek (např. nestabilní chůze, nesrozumitelný projev, neschopnost komunikace)
 • Osobám trpícím infekčním onemocněním
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový vstup do zařízení a pohyb v něm
 • Mužům, kteří nepředloží kladný lékařský posudek, nutný k přijetí do sociální služby dle Zákona o sociálních službách v aktuálním znění

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Doplňkové činnosti (fakultativní)

Aktivizace podporující sociální začleňování uživatelů - výukový program práce s PC a pracovně aktivizační program.

Kapacita

Kapacita: 23 lůžek

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Seznam lidí:

Jakub Ružbatský - vedoucí Střediska sociální prevence a humanitární pomoci Tereza Linetová, DiS. - sociální pracovník Veronika Krčmová, DiS. - sociální pracovník Bc. Jiří Vítek - terénní sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde