Centrum denních služeb Emanuel BoskoviceCílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Posláním naší sociální služby je poskytnout denní pobyt lidem s mentálním a kombinovaným postižením středního až těžkého stupně z Boskovic a jejich okolí a pomoci s udržením a rozvojem jejich osobnosti.

Cílem Centra denních služeb je pomoc při rozvíjení osobnosti uživatele, jeho schopností a dovedností s ohledem na jeho specifické potřeby, podpora při upevňování jeho hygienických návyků, vedení uživatele k samostatnosti, zvyšování jeho sociální adaptability a zdokonalování prvků komunikace.

Jsme tu pro lidi s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením středního až těžkého stupně ve věku od 7 do 64 let.

Do centra denních služeb můžeme přijmout 10 klientů.

Provozní doba: od pondělí do pátku: 7.00 -17.00

V rámci pravidelných týdenních činností si uživatelé mohou vybírat z této nabídky aktivit

 • Hry a aktivity pro rozvoj osobnosti
 • Společenské hry
 • Činnosti pro rozvoj jemné motoriky
 • Sportovní a pohybové aktivity
 • Účast na hudebních a sportovních soutěžích
 • Výtvarná činnost

Zásady poskytování sociální služby

 • Respektování práv uživatelů
 • Zachování lidské důstojnosti uživatelů
 • Individuální přístup ke každému uživateli
 • Posilování sociálního začleňování
 • Jednání v zájmu uživatelů

Žádost o poskytování služby:
Žádost o přijetí_Emanuel Boskovice.pdf
Služba poskytujeme za úhradu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění.
ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY.pdf

Emanuel Boskovice
Centra denních služeb
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
mob.: + 420 737 230 850
tel.: +420 516 454 604
email: emanuel.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Alice Fialová
Identifikátor služby: 1642122
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 206
IČO: 44 99 02 60


Organizace:

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde