Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov


  • Tel.: 724 651 261
 
Vedoucí služby: Jaroslava Guričová - vedoucí

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde