Charitní krizová pomoc


 • Tel.: 516 417 351
 
Vedoucí služby: Barbora Borůvková - vedoucí

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

Posláním služby Charitní krizová pomoc je pomoc lidem, kteří právě prožívají krizovou situaci, tj. pociťují problém, který nemohou řešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. Poskytnout jim porozumění, podporu, doprovázení a zplnomocnění k překonání krizové situace a zvládnutí svých těžkostí.

Nabízíme pomoc lidem, kteří se nacházejí v krizové životní situaci a nemohou ji vyřešit vlastními silami, ani za pomoci blízkých a jsou tak v ohrožení zdraví nebo života.

Může se jednat o tyto situace

 • Ztráta zaměstnání
 • Rozpad rodiny či partnerství
 • Domácí konflikty
 • Úmrtí v rodině
 • Vážné onemocnění vlastní nebo blízkého člověka
 • Domácí násilí nebo jiná traumatizující událost
 • Osamělost

Cílem služby je

 • Informovaný uživatel, který je zorientovaný v situaci, ve které se ocitl
 • Uživatel, který za pomoci pracovníka vymezil kroky vedoucí k řešení problémů
 • Uživatel, který pracuje na řešení problému
 • Uživatel ví, jak krizovou situaci zvládnout a překonat

NAJDETE NÁS V OKNĚ DOKOŘÁN (na ulici Komenského 19 na Starém Blansku naproti kostelu sv. Martina)

Pondělí          8:00 – 11:30
Pátek             8:00 – 11:30

PŘIJEDEME ZA VÁMI 

Pondělí       8:30  – 15:00
Úterý          8:30 – 15:00
Středa        9:00 – 18:00
Čtvrtek       8:30 – 15:00

Kapacita služby: V jeden okamžik jsme schopni věnovat se v ambulanci 2 klientům současně, v terénu také 2 klientům současně.

Působíme na celém území Jihomoravského kraje.

Co konkrétně děláme

 • Sociálně terapeutické činnosti (např. krizový rozhovor, nácvik, jak zvládnout obtížné situace)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek
 • Podpora a pomoc při jednání s institucemi, úřady (umožnění telefonátů, doprovod)
 • Pomoc při sepsání a vyplnění složenek, formulářů, jejich podání
 • Pomoc při zajištění ubytování, v odůvodněných případech i zprostředkování potravinové pomoci
 • Pomoc při vyhledávání kontaktů a důležitých informací
 • Základní sociální poradenství (poskytnutí pomoci ohledně úřadů, institucí a dalších návazných služeb
 • Zprostředkování následné odborné pomoci (např. psycholog, právník, kontakty na další instituce), nejen v rámci Oblastní charity Blansko
 • Poskytnutí informací (např. o sociálních dávkách), dle individuálních potřeb uživatele

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup k uživatelům - vycházíme z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování její vlastní vůle, cílů a představ
 • Vyzdvihování silných stránek osobnosti (dovednosti, schopnosti, vlohy)
 • Nevyvolávat závislost uživatelů na službách
 • Nízkoprahovost - maximální dostupnost pro danou cílovou skupinu
 • Vstřícnost - podpora a pomoc řešit situaci uživatele v jeho prospěch
 • Uživatel je rovnocenným partnerem
 • Respektování volby uživatelů - je založeno na principu lidské důstojnosti a jedinečnosti každého člověka. Pracovníci odborně vedou uživatele ke zdárnému vyřešení jeho problému či nepříznivé situace, ale konečné rozhodnutí je vždy na uživateli. Důležitý je aktivní přístup uživatelů při řešení svých problémů, nejen pasivní přijímání pomoci.

Naše služba je poskytována bezplatně.

Charitní krizová pomoc
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351
e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Barbora Borůvková
identifikátor služby: 3977071
bankovní spojení: 15635631/0100, VS 220
IČO: 44 99 02 60

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Organizace:


Seznam lidí:

Barbora Borůvková - vedoucí
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde