Charitní pečovatelská služba (CHPS)


 • Tel.: 387 718 220, 731 604 510, 776 655 452
 
Vedoucí služby: Ing. Ivana Fenclová - sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

dohled nad dítětem či dospělým, péče o domácí zvíře (např.krmení, venčení), doprava uživatele autem pečovatelské služby - po městě i mimo město, kopírování, jídlení lístek 1 strana


Pomáháme seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby zůstávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Pracovník Charity službu poskytuje přímo v domácím prostředí uživatele v Českých Budějovicích  a okolí. 

Nabízíme

 • pomoc při péči o sebe - oblékání, česání, polohování apod.
 • pomoc při osobní hygieně v domácnosti
 • pomoc s chodem domácnosti (nákupy, úklid)
 • pomoc s přípravou, vařením, ohřátím a podáním jídla a pití
 • rozvoz obědů - standardní menu i diety (jaterní, diabetická, bezlepková)
 • doprovody - k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem,vzděláním, do zaměstnání apod.
 • duchovní služby (možnost přijetí svátostí a účasti při mši svaté, rozhovor s knězem)
 • pochůzky
 • půjčování kompenzačních pomůcek (elektrické i mechanické polohovací postele, toaletní židle, mechanické vozíky, chodítka atd.)

Časový rozsah služby

 • pracovní dny mezi 6.30 – 20.00 hod.
 • o víkendech a svátcích mezi 6.30 – 18.00 hod.(služba je přednostně poskytována osamělým uživatelům)

Způsob uzavření smlouvy


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Ivana Fenclová - sociální pracovnice Mgr. Nikola Kortánová - sociání pracovnice Bc. Eva Vitoušová - sociální pracovnice Renata Šupitarová - koordinátorka Charitní pečovatelské služby B Jitka Beníšková - koordinátorka Charitní pečovatelské služby A
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde