Charitní pečovatelská služba středisko Hranice


  • Tel.: 733 755 986
 
Vedoucí služby: Lucie Kopecká - vedoucí Pečovatelské služby Hranice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Seznam lidí:

Zdenka Križanová - pečovatelka Ivana Klingerová - zdravotní sestra, pečovatelka Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník Jana Jakubcová - zástupce v terénu Jitka Sanetříková - pečovatelka Jiřina Janásková - pečovatelka Jana Meluzinová - pečovatelka Ivana Bartschová - pečovatelka Lucie Kopecká - vedoucí Pečovatelské služby Hranice
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde