Charitní pečovatelská služba středisko Lipník nad Bečvou


  • Tel.: 777 238 520, 581 772 089
 
Vedoucí služby: Bc. Petra Šustalová - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba (CHPS) je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase, v přirozeném sociálním prostředí osob, dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Radka Machurová - sociální pracovnice Marie Vinklerová - pečovatelka Jana Plachká - pečovatelka Jitka Školudíková - pečovatelka Mgr. Terezie Vlčková - pečovatelka Dagmar Hradílková - pečovatelka Bc. Petra Šustalová - vedoucí pečovatelské služby Simona Kimlerová - pečovatelka Jarmila Ferencová - pečovatelka Marie Koblihová - pečovatelka Kateřina Hradilová - pečovatelka
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde