Charitní pečovatelská služba - středisko Šternberk


  • Tel.: 739 242 624
 
Vedoucí služby: Bc. Barbora Bernátová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Přeprava uživatele autem pečovatelské služby.

 

 

Pomoc a podpora uživatelů ze Šternberka a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou dočasně postarat. Službu zajišťujeme v domácnosti uživatelů. Hlavním cílem služby je umožnit svým uživatelům žít v domácím prostředí.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Barbora Bernátová, DiS. - vedoucí služby, sociální pracovník Jana Hamplová - pracovník v sociálních službách Bronislava Škodová - pracovník v sociálních službách Mgr. Radana Mikolajková - pracovník v sociálních službách Hana Kurdiovská - pracovník v sociálních službách Simona Indráková - pracovník v sociálních službách Lucie Všetíčková - pracovník v sociálních lsužbách Hana Gajdošíková - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde