Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 491 465 327
 
Vedoucí služby: Richard Bergmann - vedoucí

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Pronájem termojídlonosiče, doprava klienta automobilem

Pečovatelská služba, tísňová péče.


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel Richard Bergmann - vedoucí Bc. Lenka Vlčková - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde