Charitní pečovatelská službaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

doprava, dohled při denních aktivitách v domácnosti, aktivizace

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí. Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní služby lidem všech věkových kategorií v širokém spektru omezení jejich soběstačnosti.

Cíle služby

  • Setrvání seniorů a osob se sníženou soběstačností co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.
  • Zvládnutá péče o domácnost nebo o osobu se sníženou soběstačností v rodinách, které z objektivních důvodů nemohou sami zajistit komplexní péči.
  • Osoba se sníženou soběstačností má možnost se zapojit do sociálního a kulturního života a má se společností kontakt i tehdy, kdy ho z objektivních důvodů nemůže zajistit rodina.
  • Zvládnutá péče o tři a více současně narozených dětí až do věku 3 let.

Organizace:


Seznam lidí:

Jitka Kovářová - pracovník sociálních služeb Marie Šnajdrová - koordinátorka CHPS Martina Hanusová, DiS. - vedoucí Jana Renzová, DiS. - sociální pracovnice Jana Hubinková - pracovník sociálních služeb Irena Klejchová - pracovník sociálních služeb Hana Kovářová - pracovník sociálních služeb Hana Kučerová - pracovník sociálních služeb Ludmila Tobková - pracovník sociálních služeb Marie Adamská - pracovník sociálních služeb Radka Kadlecová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde