Charitní pečovatelská službaCílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována osobám, starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení (tělesného, mentálního, duševního, smyslového nebo kombinovaného) a jiného zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je poskytována také osobám starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké zdravotní situaci a potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby.
Potřebnost krátkodobé pomoci druhé fyzické osoby je posuzována na základě rozhovoru s lékařem nebo posouzení pracovníka pečovatelské služby.   
Cílem služby je prostřednictvím nabízených úkonů zajistit uspokojení základních potřeb, aktivizaci uživatele za účelem udržení nebo zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v základních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém domě.

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Majerová Stanislava - sociální pracovnice Bc. Edlová Vendula, DiS. - vedoucí služby
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde