Charitní záchranná síť


 • Tel.: 777 755 469
 
Vedoucí služby: Mgr. Jana Kincová Křížková - koordinátorka Charitní záchranné sítě

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Koordinátorka Charitní záchranné sítě: 
Mgr. Jana Kincová Křížková
e-mail: YaMCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Pobočka Žďár nad Sázavou
Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou
mob.: 733 160 892

Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 469

Pobočka Velké Meziříčí
Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí
mob.: 731 626 117

Poslání 

Posláním Charitní záchranné sítě Oblastní charity Ždár na Sázavou je poskytovat pomoc a podporu lidem nouzi na území, kde působí OCH ZR, prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou osoby v nouzi na území OCH ZR, které vypadávají ze systému podpory a pomoci institucí a dalších služeb, nebo je tato pomoc nedostatečná. Jedná se o osoby, které se na CHZS samy obrátí, jsou doporučeny jinými institucemi nebo službami, případně jsou vyhledány pracovníky CHZS.

Co Vám nabízíme?

 • Potravinová a materiální pomoc včetně úvěrové jízdenky
 • Informace
 • Zprostředkování dalších služeb a kontaktů na instituce včetně doprovodu
 • Mimořádná pomoc pro překonání nenadálé finanční tísně
 • Duchovní podpora

Co je cílem naší služby?

 • Účelně řešit okamžitou nouzi osob
 • Zprostředkovat pomoc dalších institucí a služeb
 • Zajistit dlouhodobou podporu pro ty, kteří jinde pomoc nezískají

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Respekt k člověku, jeho situaci a jeho rozhodnutí o řešení této situace
 • Mlčenlivost
 • Účelnost pomoci

Kdy Vám službu poskytneme?

VÝDEJ MATERIÁLNÍ POMOCI
Středa 14.00–15.30 hod.

KONTAKT PRO VEŘEJNOST
Pondělí - pátek 8.00–14.00 hod.
Nutný telefonický či emailový kontakt předem


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Kincová Křížková - koordinátorka Charitní záchranné sítě
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde