Chomutov- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada


 • Tel.: 724 536 087
 

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zahrada (dále jen NZDM) je poskytovat dětem a mládeži ve věku 15 – 26 let vzdělávání, přípravu na budoucí povolání, poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení svého volného času, poskytnutí informací, pomoci a podpory v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné vztahové události mezi vrstevníky apod.), a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cíl služby

 • Motivovat ke vzdělávání - pomoc s přípravou do školy, výběr SŠ, prevence záškoláctví, vhodná volba povolání, dodržování školního řádu apod.
 • Zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro řešení konfliktů a nepříznivých životních situací.
 • Snížit rizika, vyplývající z konfliktních společenských situací, specifického způsobu života a rizikového chování a jednání.
 • Podpořit začlenění do skupiny vrstevníků a do společnosti.
 • Zlepšit orientaci ve společenském prostředí, podpořit aktivní přístup, samostatnost, vlastní odpovědnost, rozvoj osobnosti, vzájemný respekt a pomoc.
 • Realizovat program zahrnující sdílení důležitých informací: význam vzdělávání, poradenství.
 • Směrovat ke zlepšení pozice na trhu práce.
 • Motivovat ke smysluplnému trávení volného času.
 • Poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou a právní podporu, pomoc při zvládnutí zátěžového období dospívání.
 • Zapojit se aktivně do dění v místní komunitě.

Provozní doba

Po - Pá    13:00 h. - 18:00 h.

Sponzoři a donátoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK 

Město Chomutov Město Chomutov

Úřad práce ČR úp


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Kristián Drapák - Vedoucí služby Bc. Michal Auersvald, DiS. - Vedoucí sociální pracovník Kristina Jünglingová - pracovník v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde