Chráněné bydlení


  • Tel.: 412 582 602, 724 092 351
 
Tyršova 350, Česká Kamenice, 407 21

Cílové skupiny: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Kamila Balejová - pracovník v sociálních službách Jana Bucharová - pracovník v sociálních službách Eva Desenská - pracovník v sociálních službách Nikol Hynková - pracovník sociálních služeb Kamila Kadlecová - pracovník sociálních služeb Bc. Barbora Kecková - pracovník sociálních služeb Bc. Štěpánka Kecková - statutární zástupce Simona Krnáčová - pracovník sociálních služeb Martina Nováková - pracovník sociálních služeb Bc. Kateřina Pošmourná - pracovník sociálních služeb Zdenka Prošková - pracovník sociálních služeb Ivana Ryšavá - pracovnice v sociálních službách Jan Švec - pracovník v sociálních službách Martina Vajdová, DiS. - pracovník sociálních služeb