Chráněné bydlení Betany Boskovice


 • Tel.: 516 452 147
 
Vedoucí služby: Mgr. David Zachoval - vedoucí

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Poslání
Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí samostatně bydlet. Poskytujeme jim individuální podporu a péči spojenou s ubytováním.

Cílem služby je uživatel, který žije samostatný život co nejvíce podobný životu jeho vrstevníků.

Službu chráněného bydlení poskytujeme klientům s mentálním postižením lehkého a středního stupně nebo v jeho kombinaci s tělesným postižením od 18 do 64 let věku s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji. Službu neposkytujeme lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko.
Naše služba je tu pro lidi, kteří chtějí samostatně bydlet, ale nemají podporu svého okolí se na to připravit.

Službu poskytujeme nepřetržitě
Kapacita služby je 10 klientů

Další cíle služby

 • Uživatel zvládá sebeobsluhu a péči o domácnost. Cílem je maximální samostatnost uživatele.
 • Uživatel je v kontaktu s okolním světem, udržuje kontakt s blízkými a využívá veřejné služby.
 • Uživatel se realizuje podle svých přání a možností.

Uživatelům dále nabízíme

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování konktatu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Základní sociální poradenství

Zásady poskytování služby

 • Přiměřená komunikace – s uživateli komunikujeme v souladu s jejich komunikačními schopnostmi a dovednostmi.
 • Diskrétnost – k uživatelům přistupujeme s ohledem a taktností, respektujeme jejich intimitu
 • Rovnost – všichni uživatelé mají stejné právo na individuální pomoc a podporu vycházející z jejich potřeb
 • Spolupráce – dbáme na vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a uživateli. Uživatele zapojujeme do rozhodování a plánování průběhu služby, vysvětlujeme důvody, hledáme kompromisy.

Služba je poskytována za úhradu
Úhrady za poskytované služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Stanovení úhrady za službu je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.

Materiály ke stažení:


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SOC. SLUŽBY.pdf
VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE KE ZDRAVONÍMU STAVU ŽADATELE.pdf
VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.pdf
PRŮVODCE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU CHB.pdf

Chráněné bydlení Betany Boskovice
Dukelská 708, 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí služby: Mgr. David Zachoval
tel.: 516 452 147, mob: 604 939 422, 731 595 968
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
identifikátor služby: 6198998
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 209
IČO: 44 99 02 60

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. David Zachoval - vedoucí
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde