Dobrovolnické centrum Oblastní charity Blansko


  • Tel.: 737 082 349
 
Vedoucí služby: Mgr. Petra Boháčková - koordinátorka dobrovolníků

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Dobrovolnické centrum koordinuje činnost dobrovolníků za účelem rozvoje služeb poskytovaných Charitou ČR. Dobrovolník svobodně dává část svého času, energie a schopností k vykonávání určité činnosti ve prospěch druhých. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale získává dobrý pocit z pomoci ostatním.

Dobrovolníci pomáhají v rámci sbírkových a charitativních akcí pro znevýhodněné skupiny obyvatel. Podle zaměření služeb oblastní charity se zájemci o dobrovolnictví mohou podílet na:

  • aktivitách farností a farních charit
  • jednorázových dobročinných akcích
  • pomoci nemocným a starým lidem v domácnostech, v domovech pokojného stáří
  • pomoci bezdomovcům
  • pomoci matkám s dětmi v tísni
  • pomoci tělesně postiženým
  • pomoci v poradnách pro lidi v tísni
  • sbírkách pro potřebné
  • Tříkrálové sbírce

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Petra Boháčková - koordinátorka dobrovolníků
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde