Domácí zdravotní péče


 • Tel.: 737 572 190, 571 410 087
 
Vedoucí služby: Jarmila Škarpová - vedoucí DZP

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péčeDomácí ošetřovatelská služba


Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Komu domácí zdravotní péči poskytujeme:

 • nemocným, jejichž zdravotní stav vyžaduje domácí zdravotní péči
 • tuto péči musí schválit ošetřující praktický lékař, nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice
 • péči si nemocní neplatí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění

Jaké zdravotní výkony provádíme:

 • zajištění aplikace injekcí, inzulínu, infuzí
 • zajištění odběrů biologického materiálu (krve, moče, sputa, stolice)
 • převazy dekubitů, operačních ran, bércových vředů, popálenin
 • šetření stomií
 • cévkování, očistné klyzmata,
 • měření fyziologických funkcí
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • hospicová péče (péče o umírající), podpora rodinných příslušníků

 Zdravotní výkony provádějí registrované zdravotní sestry.

 ilustrační obrázek chops


Organizace:


Seznam lidí:

Jarmila Škarpová - vedoucí DZP Michaela Koňaříková - zástupce vedoucí DZP Alena Zetková - zástupkyně ředitelky, účetní Dana Ohryzková - pokladní
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde